sản phẩm
Giới thiệu chung về công ty
Chúng tôi rất biết ơn giới thiệu mình là nhà xuất khẩu lớn nhất tại Việt Nam với sản phẩm chính là vôi nhanh chóng và bên cạnh có một số mặt hàng khác dưới đây, để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với tôi: 
Nguyễn Hường  
Điện thoại di động: 84 1684 546 183 
Email: angel.huongnguyen@dinhhajsc.com 
Skype: Huong_nguyen_thi_thu 

Video